Pasport stavby

geodet - kolín - pasport stavby - zjednodušená stavební dokumentaceV běžné každodenní praxi často nastává situace, kdy se zjistí, že předmětná budova dosud není evidována v katastru nemovitostí, je třeba ji zapsat, přitom neexistuje potřebná dokumentace skutečného provedení stavby nebo jiné doklady, z nichž by bylo možné zajistit účel, pro který byla stavba povolena. V takovém případě je vlastník povinen takovou dokumentaci pořídit a předložit stavebnímu úřadu. Výše uvedené je v souladu s ustanovením § 125 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona.

 

Zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby – PASPORT STAVBY nahrazuje zmíněnou chybějící dokumentaci a vyhotovuje se dodatečně na základě zjištěné skutečnosti s náležitostmi dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Pokud daná stavba splňuje parametry pro evidenci v katastru nemovitostí, je nutné pro její zápis katastrálnímu úřadu předložit kromě výše uvedené, stavebním úřadem ověřené dokumentace, i geometrický plán na vyznačení budovy.

 

Zpracování pasportu stavby i vyhotovení geometrického plánu Vám rádi poskytneme, v praxi je možné zaměření pro oba úkony provést zároveň, a tedy výrazně snížit finanční náklady!

 

 

Fotogalerie: Pasport stavby