Geodetická kancelář Kolín

více než 20 let

zkušeností a praxe v oboru

Kde nejčastěji působíme

Služby nabízíme především v regionu Kolín, Kutná Hora a Nymburk. Po domluvě za vámi však samozřejmě přijedeme prakticky kamkoliv na území České republiky.

Reference

Kvalitu naší práce nejlépe reflektují významné stavební projekty jako obchodní centrum FUTURUM v Kolíně, Bioenergo, rekonstrukce aquaparku Vodní svět Kolín nebo lávka přes Labe na Kmochův ostrov.

Číst více

O nás

Zkušenými odborníky od roku 1991

Od začátku je naše činnost postavena na důvěře spokojených zákazníků, kteří se k nám pravidelně vrací.

Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce např. s firmou Lučební závody Draslovka a. s., firmou SATER-PROJEKT s. r. o, VODOS Kolín s. r. o., Bohemia Apple a mnohými obcemi.

Proč si vybrat právě nás?

Poskytujeme komplexní geodetické služby

  • používáme nejnovější technologie pro precizní zpracování,
  • bohaté zkušenosti s dodávkou kompletních geodetických služeb, při realizaci významných projektů,
  • množství stálých a vracejících se zákazníků,
  • důraz vždy klademe na vysokou úroveň odvedené práce,
  • slušné jednání se zákazníkem je naší prioritou,
  • snažíme se neustále rozšiřovat a zdokonalovat poskytované služby.

Naše služby

Komplexní geodetické služby

Problematika tvorby a využití geometrických plánů i vytyčování hranic pozemků je poměrně složitá, proto jsme pro vás připravili samostatné webové stránky na adrese geodet-katastr.cz, kde se této oblasti podrobně věnujeme. 

Vytyčení hranice pozemku je činnost, při které je na zemský povrch vyznačena hranice pozemku tak, jak je evidována v katastru nemovitostí.

Polohopisné a výškopisné zaměření má za úkol zmapovat území zájmu za účelem vytvoření obrazu skutečnosti. Mapový podklad informuje projektanta o charakteru území, kde je plánována výstavba nebo jiné úpravy.

V každodenní praxi často nastává situace, kdy se zjistí, že předmětná budova dosud není evidována v katastru nemovitostí, je třeba ji zapsat, ale neexistuje potřebná dokumentace skutečného provedení stavby nebo jiné doklady, z nichž by bylo možné zajistit účel, pro který byla stavba povolena.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby je zpracována na základě zaměření předmětných objektů geodetickými metodami. Výsledkem je výkres, kde jsou zobrazeny tvary objektů dle skutečného zaměření včetně uvedení skutečných rozměrů a seznamu souřadnic.

V rámci geodetických služeb nabízíme inženýrskou a speciální geodézii, která řeší úkony související s budováním vytyčovacích sítí, kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů nebo vyhotovením odborné dokumentace.

DMT vytváříme v programu ATLAS a výsledný produkt vám můžeme poskytnout hned v několika podobách. Jedná se především o prezentaci samotného DMT formou trojúhelníkové nebo obdélníkové sítě ve formátu 3D DXF.

Dodáváme kompletně zpracovaný geografický informační systém pro obce, města i firmy včetně příslušných dat pro konkrétní obec či území (mapy, informace katastru nemovitostí a pod.) zpracovaných do funkčního celku.

Nabízíme komplexní právní služby ve spolupráci s advokátkou JUDr. Petrą Kubínovou. Schůzky s advokátkou pokrývají technické a právní aspekty, včetně sepisování vkladových smluv.

Kontakt

Máte zájem o naše služby?

Reference

S kým spolupracujeme

GEMO OLOMOUC S.R.O.

Kompletní zajištění geodetických služeb při výstavbě obchodního centra FUTURUM v Kolíně, dlouhodobá spolupráce s projekční firmou SATER-PROJEKT s.r.o., stovky státních i soukromých subjektů při zhotovení geometrických plánů…