Geodetické služby

Inženýrská a speciální geodézie

V rámci geodetických služeb nabízíme inženýrskou a speciální geodézii, která řeší úkony související s budováním vytyčovacích sítí, kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů nebo vyhotovením odborné dokumentace.

  • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra
  • Zaměřování jeřábových drah
Geometrické parametry a tolerance konstrukcí jeřábových drah a jejich kontrola je dána normou ČSN 735130 – JEŘÁBOVÉ DRÁHY  a novější normou ČSN ISO 12488-1 TOLERANCE PRO POJEZDOVÁ KOLA A PRO JEŘÁBOVÉ A PŘÍČNÉ DRÁHY, ČÁST 1: OBECNĚ. Budete-li potřebovat zkontrolovat jeřábovou dráhu, ať už před jejím uvedením do provozu nebo kvůli rektifikaci za provozu, jsme vám k dispozici a vše potřebné provedeme!

Umíme také „speciální“ a velmi přesné práce:

  • návrh a zřízení vytyčovací sítě stavby,
  • sledování vertikálních a horizontálních posunů,
  • zaměřování a výpočty geometrických parametrů jeřábových drah,
  • zaměřování při montážních pracích (např. mosty),

Rovněž provádíme:

  • zaměřování a výpočet objemů (kubatur),
  • měření posuvů svislých (sedání) i vodorovných,
  • podélné a příčné profily terénu, vodních toků, silnic, dálnic, vleček,
  • zaměřování podzemních prostor.