Geodetické služby

Zprostředkováváme navazující právní služby

Právní služby

Vzhledem k tomu, že jsou lidé stále více zaneprázdnění, snažíme se jim ve spolupráci s JUDr. Petrou Kubínovou, advokátkou, se sídlem Kutnohorská 40, Kolín, ušetřit čas strávený běháním od jednoho dodavatele služeb ke druhému a nabídnout jim komplexní geodetické a právní služby za výhodnější cenovou nabídku.

Ideálně proběhne schůzka i za přítomnosti advokátky, v rámci které se vyřeší jednak technické záležitosti spojené nejčastěji s vyhotovením geometrického plánu, tak právní otázky související se sepisem příslušné vkladové smlouvy, která je pro zápis vlastnických změn klíčová. 

Díky propojení těchto služeb jsme schopni nabídnout vysoce kvalitní služby. Klient pouze stanoví zadání a advokátka vyhotoví na základě námi připravených podkladů smlouvu nezbytnou pro zápis vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí.

Vzájemné znalosti využíváme také v souvislosti s hledáním řešení u problematických pozemků, kde přichází v úvahu například vydržení.

Podrobnosti o advokátce a jejích projektech najdete na stránkách:

Ceník služeb

Cena za sepis smlouvy v rámci komplexního poskytnutí služeb se odvíjí podle její náročnosti a hodnoty převáděné nemovitosti od 4.500,- Kč a zahrnuje v sobě přípravu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí včetně prohlášení o pravosti podpisů pro účely katastru nemovitostí, které nahrazuje jejich úřední ověření. Ušetříte si tak cestu i na Czechpoint nebo k notáři.