Geodetické služby

MISYS - Geografický informační systém pro města, obce a firmy

Dodávka kompletně zpracovaného geografického informačního systému pro obec, město nebo firmu.

Proč zvolit MiSYS

 • Kvalitní základ
 • Modularita systému
 • Otevřenost systému
 • Poměr ceny a výkonu
 • Komplexní služby
 • Vysoký počet uživatelů
 • Možnost využití WMS služeb

V rámci systému dodáváme software Misys firmy Gepro Praha, včetně příslušných dat pro konkrétní obec či území (mapy, informace katastru nemovitostí apod.) zpracovaných do funkčního celku. Zajišťujeme jeho instalaci a zprovoznění u uživatele, seznámení s obsluhou, aktualizaci příslušných dat, rozšiřování o výsledky geodetických prací apod.

Výhody

 • Systém MISYS je vhodný pro obce i velká města. V ČR je nasazen a používán již ve stovkách instalací včetně většiny pražských obvodů nebo Kladna.
 • Systém MISYS umožňuje snadnou práci s daty katastru nemovitostí včetně propojení grafické a písemné části operátu – tedy snadné vyhledávání a výběr dat dle různých zadání, správu městské i firemní infrastruktury, např. reklamní plochy, lavičky, osvětlení, dopravní značky, inženýrské sítě a další.
 • Možnost připojení dalších informací do systému - např. územní plány, průběhy inženýrských sítí dle zaměřeného stavu nebo dle dokumentace správců sítí, polohopisné a výškopisné plány. Lze použít jak data existující, tak průběžně data doplňovat např. s výhodným využitím našich geodetických služeb.
 • Načtení leteckých snímků ve stejném měřítku s ostatními mapovými podklady.
 • Využití dat pro tvorbu nebo aktualizaci územního plánu obce i možnost práce s územním plánem.
 • Napojení na data počítačové obecní evidence obyvatel firmy TRIÁDA i jiných.
 • Možnost rozšíření o další specifické požadavky obce.