MISYS - Geografický informační systém pro města, obce, firmy

geodet - kolín - geografické informační systémy - generel - draslovkaDodávka kompletně zpracovaného geografického informačního systému pro obec město nebo firmu. V rámci systému dodáváme software Misys firmy Gepro Praha, včetně příslušných dat pro konkrétní obec či území (mapy, informace katastru nemovitostí a pod.) zpracovaných do funkčního celku. Zajišťujeme jeho instalaci a zprovoznění u uživatele, seznámení s obsluhou, aktualizaci příslušných dat, rozšiřování o výsledky geodetických prací a pod.

 

 

  • Systém MISYS je vhodný pro obce od těch nejmenších až po velká města a v ČR je nasazen a používán již ve stovkách instalací. Z velkých měst používá systém například většina pražských obvodů, Kladno a další.
  • Systém MISYS umožňuje snadnou práci s daty katastru nemovitostí včetně propojení grafické a písemné části operátu – tedy snadné vyhledávání a výběr dat dle různých zadání, správu městské i firemní infrastruktury, např. reklamní plochy, lavičky, osvětlení, dopravní značky, inženýrské sítě...
  • Možnost připojení dalších informací do systému - např. územní plány, průběhy inženýrských sítí dle zaměřeného stavu, nebo dle dokumentace správců sítí, polohopisné a výškopisné plány. Lze použít jak data již existující, tak průběžně data doplňovat např. s výhodným využitím našich geodetických služeb.
  • Načtení leteckých snímků ve stejném měřítku s ostatními mapovými podklady.
  • Využití dat pro tvorbu nebo aktualizaci územního plánu obce i možnost práce s územním plánem.
  • Napojení na data počítačové obecní evidence obyvatel firmy TRIÁDA i jiných.
  • Možnost rozšíření o další specifické požadavky obce.