Právní služby, aneb geometrickým plánem to nekončí!

Nevíte si rady se sepsáním smlouvy? Nechte to na nás!

Aby portfolium námi nabízených služeb bylo co nejširší a mohli jsme tak co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům, rádi Vám poskytneme technicko-právní poradenství především ve vztahu k nemovitostem, ale i jiných oblastech práva ve spolupráci s advokátkou Mgr. Petrou Kubínovou..

Zajistíme sepsání smluv pro převod nemovitostí, zřizování věcných břemen, zástavní práva a další právní služby včetně řešení sporů o pozemky.

 

Potřebujete např. prodat část pozemku? Vše zajistíme za Vás! Vyhotovíme geometrický plán na rozdělení pozemku dle Vašich představ, seženeme kupce a sepíšeme smlouvu pro převod vlastnického práva.

 

Mgr. Petra Kubínová advokátka