Účelové mapování, základní mapy podniků, závodů, sídlišť, dálnic

  • Účelové mapy vyhotovené na podkladě měření polohopisu a výškopisu tematického obsahu, s převzetím obsahu katastrální mapy a jiných využitelných mapových podkladů. Vyhotovují se za účelem správy území, přípravy a projektování staveb, terénních úprav.

 

Můžeme Vám nabídnout nejen kompletní dodávku této služby, ale i následnou průběžnou správu (aktualizaci) díla fungující na principu geografického informačního systému (GIS) včetně dodávky příslušného softwaru (MISYS od firmy Gepro). Takto spravujeme například systém GENEREL pro společnost  Lučební závody Draslovka a.s.

 

Fotogalerie: Účelové mapování