Stavební plány budov

geodet - kolín - stavební plány budov - nájem - měření interiéruUstanovení § 125 odst.1 stavebního zákona stanoví povinnost vlastníka stavby uchovat po celou dobu trvání stavby dokumentaci skutečného provedení stavby podle vydaných povolení. V případech, kdy taková dokumentace nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen tuto dokumentaci pořídit a při změně vlastnictví stavby ji předat novému vlastníkovi stavby.

 

Pokud nemáte Vy, ani stavební úřad takovou dokumentaci k dispozici, rádi Vám ji vyhotovíme na základě podrobného zaměření stavby včetně interiéru.

Vyhotovení chybějící dokumentace je vhodné také např. pro stanovení výměry podlahových ploch pro pronájem nebo prodej bytů či jiných nebytových prostor nebo jako příloha k prohlášení vlastníků při zakládání bytových jednotek.

(Povinnou přílohou prohlášení, resp. smluv při převodu vlastnictví jednotek jsou dle §1166 odst.3 nového občanského zákoníku půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.)

 

Fotogalerie: Stavební plány budov