Vytyčování hranic pozemků

Vytyčení hranice pozemku je činnost, při které je na zemský povrch vyznačena hranice pozemku tak, jak je evidována v katastru nemovitostí.

geodet - kolín - vytyčování hranic pozemků - kolík - geodézieNejčastějším důvodem pro vytyčení hranice pozemku je její neznatelný průběh v terénu, ale i pochybnost o jejím průběhu (oplocení). Velmi doporučujeme zejména kontrolu polohy oplocení pozemku, který se chystáte koupit, ještě před jeho nabytím!

Náležitosti pro vytyčení hranice pozemku jsou stanoveny katastrální vyhláškou.

!DŮLEŽITÉ! Na základě provedeného vytyčení hranice pozemku se nemění právní vztahy k pozemkům!

 

Problematika tvorby a využití geometrických plánů i vytyčování hranic pozemků je poměrně složitá, proto jsme pro Vás připravili samostatné webové stránky na adrese geodet-katastr.cz, kde se této oblasti podrobně věnujeme. Dozvíte se zde, v jaké situaci budete geometrický plán potřebovat a jak jej použít.

Rovněž zde získáte potřebné informace o vytyčení hranic pozemků, jednotlivých krocích a dalších možnostech.

Dále zde najdete odkazy na stažení potřebných formulářů pro zápis práv do KN a mnoho dalších užitečných informací.