Geometrické plány

Rádi pro Vás vyhotovíme geometrické plány pro tyto účely:

 

 • rozdělení pozemku

 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy

 • změnu hranice pozemku

 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách

 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem

 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení

 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

 • průběh hranice určené soudem

 • změnu hranice katastrálního území

geodet - kolín - zaměřování - geometrický plán - geodézie

 

Problematika tvorby a využití geometrických plánů i vytyčování hranic pozemků je poměrně složitá, proto jsme pro Vás připravili samostatné webové stránky na adrese   geodet-katastr.cz,  kde se této oblasti podrobně věnujeme. Dozvíte se zde, v jaké situaci budete geometrický plán potřebovat a jak jej použít.

Rovněž zde získáte potřebné informace o vytyčení hranic pozemků, jednotlivých krocích a dalších možnostech.

Dále zde najdete odkazy na stažení potřebných formulářů pro zápis práv do KN a mnoho dalších užitečných informací.