Balíčky služeb

Objednávkou více navazujících služeb nám umožníte snížit náklady a my Vám naoplátku budeme moci nabídnout výhodnější cenu, než kdybyste dané služby objednávali odděleně.
 
Vhodným případem může být např. realizace stavby rodinného domu. Objednáte - li zároveň polohopisné-výškopisné zaměření pozemku pro projekt, dále vytyčení stavby a konečně geometrický plán ke kolaudaci, připravíme si během prvního měření geodetické základy pro další činnost a tím snížíme náklady!
 
Dalším vhodným případem může být realizace rozdělení pozemku. Na základě Vašeho zadání vyhotovíme geometrický plán a připravíme smlouvu, dle které bude změna v evidenci katastru nemovitostí provedena. 
 
Ušetříme Vám čas i peníze!