1. rok s Trimble S5

27.11.2016 21:08

Je již rok, co ke spokojenosti používáme soupravu nejmodernějšího přístrojového vybavení Trimble S5. Díky tomu se nám podařilo výrazně zefektivnit naši práci a mohli jsme se tak podílet na realizaci významných projektů, jako je například výstavba nového OC Kaufland v Horních Měcholupech, ale i spousta drobných zakázek, na které jsme nyní schopni pružně reagovat.